تائو ته چینگ

بخش 11

 برگردان: Derek Lin از چینی و آرمین رسول زاده از انگلیسی

 

 

پارسی

سی چرخ1 به هم می پیوندند در مرکز.
در آن که خالی است، وسیله یک کار است.
خاک رس را می آمیزد تا سفال شود.
در آن که خالی است، سفال یک کار است.
ببر باز کن درها و پنجره ها را برای ساختن یک اتاق.
در آن که خالی است، اتاق یک کار است.

بنابراین، هر چیزی که وجود دارد استفاده می شود برای خلق احسان (فایده).
آن چیزی که خالی است به کار می رود برای خلق عملگری.

توجه:

1- منظور میله های درون چرخ وچرخه و غیره است که در مرکز به هم می پیوندند و مرکزش که خالی است باعث می شود چرخ قابل استفاده گردد.

 

انگلیسی

Thirty spokes join in one hub
In its emptiness, there is the function of a vehicle
Mix clay to create a container
In its emptiness, there is the function of a container
Cut open doors and windows to create a room
In its emptiness, there is the function of a room

Therefore, that which exists is used to create benefit
That which is empty is used to create functionality

 

چاپ