سایت پارسی دائو 

 تازه ها

 • نو برگردان دائو ده جینگ
  از: شاهین قرصی عنبران
  در بخش دائو ده جینگ قرار گرفت
 • نو برگردان دائو ده جینگ
  از: فرشید قهرمانی
  در بخش دائو ده جینگ قرار گرفت
 • نو برگردان دائو ده جینگ
  از: امیر حسین قائمی و ایوب کوشان
  در بخش دائو ده جینگ قرار گرفت
 • نو برگ پیوندها در سایت قرار گرفت
  در این برگ شما می توانید پیوند دیگر سایت های در رابط با دائو را بیابید.
 • داستان ماهی و اقیانوس در بخش زندگی با تائو
  نوشته: مریم جاویدی
  به نشانی اینترنتی: www.tao.blogsky.com
  تشکر از خانم جاویدی به خاطر داستان زیبا.

81 دفتر دائو ده جینگ به طور کامل در سایت قرار گرفت

 

استاد جوانگ زه مردمان پو (بی تعّین) را چنین توصیف می کند:

آنان راست و درست بودند بی آن که بدانند چنین کاری درستکار بودن است. یکدیگر را دوست می داشتند بی آن که بدانند چنین کردن نیکخواه بودن است. صمیمی بودند بی آن که بدانند این وفاداری است. به عهدشان وفا می کردند بی آن که بدانند چنین کاری درست بودن است. یار هم بودند بی آن که در اندیشه دادن یا گرفتن باشند. بدین سان، از کردارهایشان نشانی به جا نماند، و ما هیچ شرحی از کارهایشان در دست نداریم(جوانگ زه، آثار، فصل 5/12).

 

این شرح کنش بی کنشی بود. مرد دائو مرد راستین است. بدین ترتیب، عمل می کند و از اعماش آزاد است. نیکخواه، راستکار، وفادار و صدیق است اما در همان حال از ادعای داشتن این صفات اخلاقی و از مغرور بودن به کارهای اخلاقی رها است.

باشد که این چنین باشیم.
 

با آرزوی روزی نیک

آرمین رسول زاده


ویژگی های سایت

 • نبود آگهی
 • نمایش تصاویر چینی
 • برگ های بهبود یافت
 • دیدی گسترده

 

گزارش ها

امروز  
آخرین به روز رسانی  

 

تماس با ما

برای یافتن پاسخ، پرسش های خود می توانید از اتاق چای استفاده کنید.

یا می تواند نامه های خود را به نشانی Dr.Armin [AT] Gmail [DOT] com بفرستید.

 

در انتها از شما خواهشمندیم که ما را یاری نمایید.

www.Taoism.net/persian
www.TrueTao.org/persian

 

 تائو: به معنای راه، روش، طریق

 تائو: سر آغاز جهان، ماده اصلی جهان 

Persian Tao Site

Least Requirments: Windows 2000+, Internet Explorer 5.0+ or Netscape 6.0+, Farsi Language.